Diensten

Snoeien: Er bestaan verscheidene snoeimethodes, algemeen gezien wordt er best gericht op zo’n klein mogelijke snoeiwondes om de impact op de gezondheid van de boom zo klein mogelijk te houden. Een boom is en blijft een levend wezen, daarom wordt de keuze van snoei goed doordacht en besproken met de klant.

Vellen en demonteren: Het verwijderen van gevaarlijke bomen behoort ook tot het takenpakket, dit gebeurt op een veilige en professionele wijze. Indien er ruimte is wordt de boom in een keer ‘onderuit gezaagd’, als er beperkte ruimte is wordt de boom tak per tak gedemonteerd. Voor de liefhebbers van een ecologische velling kan er altijd een stuk stam blijven staan, op die manier is het gevaar verijdeld maar kan uw boom nog een heel aantal organismen huisvesten. Denk hierbij aan specht, zwam, vleermuis en talloze insecten.

Standplaatsverbetering: Dit kan bij aanplant worden toegepast maar ook bij de standplaats van oudere bomen. In de praktijk komt dit vaak neer op het toevoegen van een laag compost en houtsnippers of schors. Op die manier wordt de bodem verbeterd en beschermd tegen uitdroging. Verder is er ook de mogelijkheid om bodemverdichting ongedaan te maken door te ‘ploffen’, hierbij wordt er lucht in de bodem gepompt met hoge druk om storende lagen te breken.

Aanplanten: Voor elke tuin bestaat een geschikte boom. Indien gewenst geef ik hier rond graag advies en steek ik de boom met alle plezier in de grond.

Eikenprocessierups: Als u eiken in uw nabijheid hebt is de kans reëel dat u bekend bent met deze ‘kwelgeesten’ gewapend met brandharen. Ze zijn niet enorm schadelijk voor de boom maar bij de mens kunnen ze irritatie van huid, ogen,neus en keel opwekken. Met aangepaste kledij kunnen de nesten verwijderd worden, verder kan er ook ingezet worden op preventie. Zo worden de rupsen wel gesmaakt door koolmezen en vleermuizen, het ophangen van nestkastjes kan het probleem dus ook mee verhelpen.